Ads header
Phu Nhân Hà Tất Phải Như Vậy

Phu Nhân Hà Tất Phải Như Vậy

Hold On, My Lady (2021)

Nội dung phim Phu Nhân Hà Tất Phải Như Vậy

Phim kể về nữ thổ phỉ Bạch Vân Phượng ở Bạch Sa trại dẫn theo các huynh đệ định đi cướp quà sinh thần mà phiêu kỵ tướng quân tặng cho Hộ bộ thượng thư, nhưng kết quả trộm gà không thành còn mất cả gạo, bị phiêu kỵ tướng quân bắt về phủ, từ đó đổi tên thành Lục Uyển Nhi, trở thành nhị thiếu phu nhân của phủ tướng quân.

quái vật xã hội đen khủng bố phù thủy châu tinh trì

Ads catfish DMCA.com Protection Status