Ads header
Nguy Thành Tiêm Bá - Huyết Chiến

Nguy Thành Tiêm Bá - Huyết Chiến

Call of Heroes (2016)

Nội dung phim Nguy Thành Tiêm Bá - Huyết Chiến

Phim Nguy Thành Tiêm Bá 2016 lấy bối cảnh vào thời kỳ loạn lạc, nội chiến liên miên, thiếu tướng Tào Thiếu Lân (Cổ Thiên Lạc) vì giết chết ba mạng người, liền bị Phổ thành do Dương Khắc Nan (Lưu Thanh Vân) đứng đầu bao vây đòi công đạo. Thượng tá của Tào gia – Trương Diệc (Ngô Kinh) biết chuyện, liền đem quân đến Phổ thành đòi người.

quái vật xã hội đen khủng bố phù thủy châu tinh trì

Ads catfish DMCA.com Protection Status